Om ondersteuning te krijgen van Zorg en Welzijn Nederland B.V. dient u begeleiding aan te vragen bij uw gemeente. Dit kan via het WMO-loket of de lokale Jeugdconsulenten.  Aanvullend hier op zal een keukentafelgesprek plaatsvinden met de wijkcoach en kan er een beschikking afgegeven worden voor ondersteuning.

De organisatie zal contact opnemen met u voor een kennismakingsgesprek, waar de invulling van de ondersteuning tevens besproken wordt.

De gemeenten waar Zorg en Welzijn Nederland B.V. ondersteuning biedt zijn:

 • Gemeente Tiel
 • Gemeente Culemborg
 • Gemeente West-Betuwe
 • Gemeente Neder-Betuwe
 • Gemeente Geldermalsen
 • Gemeente Buren
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Wageningen
 • Gemeente Renkum
 • Gemeente Lingewaard
 • Gemeente Rheden

Het Coronavirus (COVID-19)

De ondersteuning van Zorg en Welzijn Nederland B.V. gaat door binnen de kaders die gesteld zijn door het RIVM. Dit betekent onder andere dat de fysieke afspraken op 1,5 meter afstand plaatsvinden en er geen fysiek contact is tussen begeleiders en cliënten. Daarnaast is het van belang dat er tijdens de huisbezoeken geen mensen die niet tot het huishouden behoren aanwezig zijn en worden er tijdens autoritten met cliënten mondkapjes gedragen door zowel cliënten als de medewerkers.

Het kan gebeuren dat de cliënt of begeleider in aanraking is geweest met iemand die besmet is met Corona. In dit geval kan de begeleiding eventueel digitaal plaatsvinden. Zo kan de ondersteuning toch doorgaan met inachtneming van de veiligheid van de cliënt en de begeleider.

Toch zijn de maatregelen die nu gehanteerd worden conform de richtlijnen van het RIVM onder voorbehoud. De richtlijnen wijzigen snel en deze worden goed in de gaten gehouden. Op het moment dat er wijzigingen zijn in deze richtlijnen, wordt dit persoonlijk aan de cliënten van Zorg en Welzijn Nederland B.V. aangekondigd. Tevens zullen de maatregelen zoals boven benoemd zijn, aangepast worden zodat dit voor eenieder duidelijk is.

Contact

Info@zorgenwelzijnnederland.nl
Tel: 085- 0712269

Mobiel: 06 – 45728664

Postadres:

Postbus 13
4000AA Tiel

Bedrijfsgegevens
KvK: 65619285

AGB-code: 98101341

Gemeentes & Instanties  [recaptcha]

  © Copyright - Zorg en Welzijn Nederland