Cliëntenraad

Zorg en Welzijn Nederland B.V. heeft sinds 1 februari 2018 een cliëntenraad. Hierin zitten een aantal cliënten die vier keer per jaar bij elkaar komen om te vergaderen over punten die van belang zijn voor de cliënten en de organisatie. Men kan ons bereiken en raadplegen via:

cliëntenraad@zorgenwelzijnnederland.nl

Verdere informatie kunt u vinden in het bijgevoegde document.

© Copyright - Zorg en Welzijn Nederland