Bedrijven en instellingen

Zorg en Welzijn Nederland B.V. is sinds enige jaren werkzaam binnen de Regio Centraal Gelderland, Regio Rivierenland en de Regio Achterhoek.

Zorg en Welzijn Nederland B.V. levert diensten via de Wlz, WMO en de Jeugdwet op basis van Zorg in Natura en PGB in de regio’s Centraal Gelderland en Rivierenland. Tot op heden is de dienstverlening in de regio Achterhoek enkel op basis van PGB.

De dienstverlening van Zorg en Welzijn Nederland B.V. kan ingezet worden bij diverse doelgroepen.  Ons voornaamste doel is het bevorderen van een gezonder leefklimaat voor en samen met de cliënt. Daarbij ligt de focus op participatie en (re-)integratie in de maatschappij. Onze werkwijze is gebaseerd op het verbeteren en stabiliseren van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Door middel van een samenwerking met verschillende onafhankelijke specialisten, kunnen wij ook dieper ingaan op het welzijn van onze cliënten.

© Copyright - Zorg en Welzijn Nederland